آمریکا در داخل ایران به دنبال چیست؟

باید دو موضوع تحریم و ایجاد ترس از تحریم را به صورت دقیق تفکیک و درک کنیم تا بتوانیم راهکارهای مقابله را به درستی طراحی و عملیاتی کنیم.

باید دو موضوع تحریم و ایجاد ترس از تحریم را به صورت دقیق تفکیک و درک کنیم تا بتوانیم راهکارهای مقابله را به درستی طراحی و عملیاتی کنیم.

به گزارش اسلامشهرخبر به نقل از تسنیم، بخش عمده‌ای از کنش و واکنش انسان در اجتماع متاثر از ذهنیت و برداشتی است که نسبت به وضعیت موجود دارند. امنیت نیز از موضوعات اساسی است که واکنش انسان ها در قبال آن علاوه بر وجود امنیت، تابعی از احساس شهروندان نسبت به آن است.

بنابراین جمله «احساس امنیت مهمتر از خود امنیت است»؛ اصطلاحی رایج در بین اهل حقوق است، نکته ای که رهبر معظم انقلاب نیز بارها خواستار توجه به آن بوده اند. اگر امنیت جامعه‌ایبه درستی فراهم گردد ولی شهروندان آن به احساس این که امنیت دارند، باور نداشته باشند، در واقع همان شرایط ناامنی در زندگی مردم با تبعات مختلف و بیشتر خود را نشان می دهد و البته عکس این قضیه نیز صادق است.

در موضوع خروج آمریکا از برجام به نظر می‌رسد ایران اسلامی و ملت بزرگ آن جدا از مواجه با توطئه های مختلف، با یک عملیات روانی شدید از سوی دشمنان مواجه هستند. چرا که در طول مدتی که برجام با توافق طرفین به مرحله اجرایی رسید، آمریکا نه تنها به تعهدات خود عمل نکرده بود، بلکه به روش های مختلف تلاش کرده ضمن حفظ فشار روانی روی ایران و همپیمانانش، از اجرایی شدن کامل آن نیز جلوگیری کند و به صورت عملی نیز تحریم های ایران به قوت خود باقی مانده بودند. در نتیجه امروز که مجددا صحبت از تحریم‌های فلج کننده با صدای بلندتر در حال تکرار است، باید گفت پیش از آنکه تحریمی شروع شود، کوبیدن بر طبل تحریم با شدت تمام است و آمریکایی ها عملیات روانی شدیدی با موضوع خروج از برجام و بازگشت تحریم ها را شروع کرده اند. به نظر می رسد آمریکا با این موضوع تلاش دارد با پرداخت هزینه و ایجاد ساز و کارهای مجدد تحریم، ترس از تحریم را به جامعه ایران القا نماید. چرا که آنچه او را در رسیدن به هدف نهایی که همان تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران به زعم آنها می باشد، کمک خواهد کرد، ایجاد ترس از تحریم است. دلیل این امر نیز روشن است. ملت ایران تجربه مقاومت و مقابله با تحریم را دارند و نشان داده اند که هر چقدر دشمن بخواهد از طریق اعمال زور آنها را مجبور به تسلیم و عدول از اهداف بزرگ انسانی- اسلامی خود نماید، نه تنها نتیجه مورد نظر را به دست نخواهد آورد، بلکه نتیجه چنین شرایطی انسجام ملی، یکپارچگی و مقاومت سرسختانه ملت ایران را در پی خواهد داشت و موجب تقویت اراده مقاومت آنها خواهد شد.

اما نکته مهم این است که این روزها سخنان و نوشته های مقامات وتحلیل گران آمریکایی نشان می‌دهد که آنها تصور غلطی از شرایط اجتماعی و روحیه ملی ایرانیان دریافت کرده اند و در این راستا تمام تلاش خود را با بهره گیری از عملیات روانی و حجم سنگین فعالیت های رسانه ای بر ایجاد و القای ترس از تحریم بنا نهاده اند که یک امر جداگانه و مجزا از خود تحریم است.

باید به درستی این دو موضوع را یعنی تحریم و ایجاد ترس از تحریم را به صورت دقیق تفکیک و درک کنیم تا بتوانیم راهکارهای مقابل را به درستی طراحی و عملیاتی نماییم.

اینکه تحریم‌های اقتصادی در عصر حاضر یک سلاح مهم، موثر و کاربردی در روابط بین الملل و مورد توجه قدرت های سلطه گر قرار گرفته، انکار ناپذیر است ولی با توجه به توسعه ارتباطات و منافعی که ملت های مختلف از ارتباطات تجاری و فرهنگی با همدیگر می برند و ظرفیت های بزرگی که جمهوری اسلامی از آن برخوردار است، مسئله ای نیست که به سادگی بتوانند از کنار آن بگذرند. لذا امکان تحریم کشوری مثل ایران از سوی آمریکا به صورت یکجانبه و کامل وجود ندارد و ناکارآمد کردن این روش با برنامه ریزی های درست و اجرای اقتصاد مقاومتی امکان پذیر است، از این رو به نظر می رسد که در شرایط کنونی استراتژی آمریکا در بازی تحریم، مسئله ایجاد ترس از تحریم است که مقابله با این راهبرد به درک درست آن و ایجاد شرایط مناسب میان دولت، ملت و محیط های فرهنگی و رسانه ای وابسته است و قطعاً اظهار نظرهای کلی مبنی بر ناکارآمدی تحریم‌ها و عدم تاثیر آن در زندگی مردم، ممکن است در تعارض با صحنه عمل قرار گیرد و مردم باور نکنند. از این رو همراه سازی و ارایه راهکار های منطقی، کارشناسی و کاربردی و همسو سازی مردم با اقدامات دولت و اتخاذ رویکردی هوشمند و تخصصی متناسب با عملیات روانی دشمن می تواند بسیار کارساز و اثرگذار باشد.

انتهای پیام/

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *