به گزارش اسلامشهرخبر، صبح امروز عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان های شهرک شیرودی اسلامشهر به اجرا درآمد.

این پروژه توسط معاونت عمرانی شهرداری اسلامشهر انجام شد.

اسلامشهر اسلامشهر اسلامشهر اسلامشهر اسلامشهر